søndag 7. mars 2010

Magnifikk middelaldermusikk med Musica Ficta

Konsert (Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival):
Lørdag 6/3 2010
Gamle Aker Kirke, Oslo

Musica Ficta v/Bo Holten

Fransk middelaldermusikk fra omkring år 1200


Gamle Aker Kirke er et av de aller mest stemningsfulle og særegne konsertlokalene i Oslo, både visuelt og audielt. De massive søylene og veggene av sten, og kirkens solide historie skaper en ramme rundt vokal kirkemusikk som er helt unik. Når musikken attpåtil er fra tiden rundt oppføringen av kirken for over 800 år siden borger det for en musikkopplevelse av de sjeldne. Å høre musikk av den første store komponist overhodet, franskmannen Perotin, i denne gamle kirken, fremført av de fremragende danske sangerinnene i Musica Ficta og deres dirigent, Bo Holten, ble nettopp en slik sjelden opplevelse. Holten introduserte musikken på en levende og informativ måte og vektla spesielt at denne musikken komponert i Paris rundt år 1200 er blant den tidligste 3- og 4-stemmige musikken og at den på mange måter er den første musikken med en eim av kompositorisk storhet. Perotin og hans kollega Leonin var tilknyttet Notre Dame – katedralen som på denne tiden var under bygging, og deres musikkstil kalles derfor Notre Dame – skolen. Disse komponistenes verker er bevart i den store organumboken, ”Magnus Liber Organi,” en helt sentral kilde for middelaldermusikk.

Musikken av Perotin og hans likesinnede karakteriseres ved at det ligger en såkalt gregoriansk melodi i lange, utholdte toner som underlag for komposisjonen, og at det over dette er komponert to eller tre overstemmer som danner en tett, polyfon og rytmisk elaborert vev. Resultatet er i mange tilfeller noe underlig og i noen tilfeller storartet. Vi fikk eksempler på begge deler under lørdagens konsert, fra det famlende til det magnifikke. Alt var imidlertid like utmerket fremført av Musica Ficta, hvis sang var preget av høy kvalitet, sprudlende energi og historisk kodefortrolighet. Med klokkeklar intonasjon, rytmisk driv og god presisjon viste de at dette er musikk de behersker bedre enn de fleste. Dessuten lyste en ektefølt begeistring for denne middelaldermusikken tydelig i gjennom, både i Holtes introduserende taler og dirigerende bevegelser, og ikke minst i de danske damenes strålende sang.

At det var kvinnelige sangere som fremførte musikken på gårsdagens konsert var på ingen måte en selvfølgelighet. Tvert i mot er det vanligst å høre dette repertoaret sunget av menn da man har antatt, og i mange tilfeller fremdeles antar, at det kun var menn som fremførte det i samtiden. På 2000-tallet har imidlertid interessen for kvinners musikkutøvelse i middelalderen økt, og mye tyder på at musikklivet var minst like blomstrende i nonneklostrene som i munkeklostrene på denne tiden. Dessuten er det oppdaget en rekke trubadursanger som etter alt å dømme er skrevet av kvinner. Et viktig poeng for Holten og Musica Ficta var å sette fokus nettopp på kvinnenes middelaldersang. Derfor hadde de satt sammen 7 trubadursanger av kvinnelige trubadurer til denne konserten. Med tekster om kjærlighet, flørt, ridderbeundring, sjalusi og påtvunget klosterliv gir disse sangene et spesielt innblikk i kvinners tanker og følelser for ca. 800 år siden. Trubadursangene, med sine blomstrende tekster og enklere oppbygning var en frisk avveksling til kirkemusikken. Samtidig var de også knyttet sammen da det ofte er kirkelige melodier i de akkompagnerende stemmene som ligger under de nykomponerte trubadurmelodiene. Skillet mellom verdslig og kirkelig musikk var kanskje ikke så tydelig som man skulle tro.

Konserten ble avsluttet med den storartede og høyst sofistikerte ”Viderunt omnes,” en firstemmig korkomposisjon fra 1199 av Perotin. Bo Holten kalte den et musikkhistorisk under, og det er ingen tvil om at publikums forbløffelse i kalde og uferdige Notre Dame for 811 år siden må ha vært enorm over denne stemmeveven og disse helt nye samklangene. Om ikke forbløffelsen var like stor for publikum i Gamle Aker Kirke i 2010 så var begeistringen likevel åpenbar, og Holten og Musica Ficta fikk rikelig med taktfast applaus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar